087 934 88 95 tenew@gmail.com

Настройване на защитната стена в Ubuntu, Debian, Linux Mint и др.

Правилно функциониращата защитна стена е най -важната част от цялостната система за сигурност на Linux. По подразбиране в Debian и неговите производни се предлага инструмент за конфигуриране на защитна стена, наречен UFW. Той е най-популярният и лесен за използване...