087 934 88 95 tenew@gmail.com

Искате ли Вашите имейли да не могат да бъдат прочетени от трети страни? Затова се използва криптирането на електронните съобщения.
Подписвайте имейлите си с електронен подпис направо от имейл клиента. Това е възможно с всички програми от този тип, но аз ще използвам най-добрия и безплатен имейл клиент Mozilla Tunderbird.
Сега ще ви обясня как се случва всичко.
Слагате подписа си в компютъра. След това отваряте програмата и кликате върху таба „Писане“. Появява се прозорец за писане на съобщения. Въвеждате имейла, заглавието и текста и отивате на таба „Защита“.
От там избирате „Подписване“, „Шифроване“ или и двете. Кликате върху таба „Изпращане“ и писмото заминава.

За целта и двете страни (подателя и получателя) трябва да имат електронен подпис.

Преди това обаче трябва да направим няколко настройки, за да работи програмата.

Обадете ни се!