087 934 88 95 tenew@gmail.com

RAID (redudant array of Independant disks) е технология за виртуализация на оперативна памет, комбинираща едновременно няколко хард диска в една логическа единица. Основната и цел е подобряване на производителността и намаляване на риска от загуба на данни при възникване на технически проблеми или унищожаване на някой от хард дисковете.

RAID масивите функционират като разпределят балансирано информацията върху определено количество дискове. Различните логически схеми за разпределянето на информацията, обуславят производителността на RAID масива, дублирането и защитата на данните, или и двете.