087 934 88 95 tenew@gmail.com

Настройване на защитната стена в Ubuntu, Debian, Linux Mint и др.

Правилно функциониращата защитна стена е най -важната част от цялостната система за сигурност на Linux. По подразбиране в Debian и неговите производни се предлага инструмент за конфигуриране на защитна стена, наречен UFW. Той е най-популярният и лесен за използване...

VPN (Virtual Private Network) – Виртуална частна мрежа

VPN (Virtual Private Network) – Виртуална частна мрежа. Свързвайки се към Виртуална Частна Мрежа, целият ви трафик минава през криптиран тунел до този VPN и се пренасочва през него към крайната точка – уеб страница, сървър и т.н. Данните ви са криптирани и не...

Създаване на точка за възстановяване

Ако инсталирате софтуер и той ви създаде проблеми при инсталцията, или дефектен драйвер, и компютърът ви започне да се държи странно, и дори спре да зарежда? Ще се наложи да върнете системата до предишното й състояние, с което ще получите всички драйвери, програми и...

Какво е RAID масив

RAID (redudant array of Independant disks) е технология за виртуализация на оперативна памет, комбинираща едновременно няколко хард диска в една логическа единица. Основната и цел е подобряване на производителността и намаляване на риска от загуба на данни при...

WiFi домашна мрежа

Създаването на wifi мрежа вкъщи е много лесна задача. Първо трябва да имате рутер с включен wifi. Какво трябва да направим? Всички компютри в мрежата трябва да са в една и съща работна група. Сложете имена каквито ви харесват. Отивате в „Отваряне на център за...

Споделяне на USB принтер в локалната мрежа

Това се отнася само за USB принтери! За мрежовите такива настройките са по друг начин. Това се прави на компютъра, към който е свързан и инсталиран принтера. Кликате на „Старт“ бутона и избирате „Устройства и принтери“ и ви се отваря прозореца...

Настройване на Mozilla Tunderbird за подписване и криптиране на имейли

Искате ли Вашите имейли да не могат да бъдат прочетени от трети страни? Затова се използва криптирането на електронните съобщения. Подписвайте имейлите си с електронен подпис направо от имейл клиента. Това е възможно с всички програми от този тип, но аз ще използвам...