087 934 88 95 tenew@gmail.com

Локални мрежи

Изграждане ремонт и поддръжка на жични и безжични LAN мрежи

Ако имате нужда да свържете компютрите и принтерите в офиса, за да облекчите работата си, ние можем да помогнем. Ще изградим за вас локална мрежа от нулата, а при необходимост мрежите може да са две и повече, ако офиса е по-голям или спецификата на работата го налага. Мрежите може да са изградени с кабели, което е по-добрия вариант, за да има постоянна свързаност без прекъсвания. Wi-Fi мрежите се използват повече при домашни условия.

Маршрутизатори (Рутери) и  Комутатори (Суичове)

Маршрутизатори

В мрежите се използват рутери, които да отделят вътрешната мрежа от външния свят с цел сигурност най-общо казано. Те управляват разпределянето на трафика информация между различни мрежи. За да определи пътя за предаване на данните, маршрутизатора използва таблица за маршрутизация. Тази таблица рутера си създава сам, като си набавя информация и при нужда я актуализира комуникирайки с другите рутери. На пазара има по-евтини и по-скъпи варианти. Според това какви функции трябва да има дадена мрежа се избира и рутера. Обикновено по-евтините модели в ценовия диапазон от 30 до 50 лв. вършат работа.
Рутерите са по интелигентни устройства от Суичите.

Комутатори

Суичовете в една мрежа се използват да изберат път, по който да предадат данните от един компютър до друг. Те едновременно поддържа потоци от данни между всички свои портове. Повечето суичове поддържат пълнодуплексни операции. Те едновременно приемат и предават информация. Суичовете също така централизират кабелната система.
Те биват мегабитови и гигабитови и поддържат 10/100 Mbit/s или 10/100/1000 Mbit/s портове. По-големите комутатори могат да имат и 10 Gbit/s портове. Има и интелигентни суичове, на които се настройват портовете с кои мрежи да комуникират.

Окабеляване

Най лесния и най-популярен е метод звезда или смесена звезда. Всички кабели влизат в една точка – суич и от него се разпределят към крайния клиент – компютър. За изграждане на мрежите се използва усукана двойка кабели. Без да навлизам в подробности ще кажа, че те биват три вида:
-UTP (unshielded twisted pair)- неекраниран;
-STP (shielded twisted pair) – екраниран;
-FTP (foilded twisted pair) – фолио-екраниран.
Най-използваните са UTP и FTP кабелите с категрия CAT 5e и по-висока, и конектори RJ-45, които се монтират с кримпващи клещи.

VPN връзки

Какво е VPN?
VPN (Virtual Private Network) – Виртуална частна мрежа.
Свързвайки се към Виртуална Частна Мрежа, целият ви трафик минава през криптиран тунел и се пренасочва през него към крайната точка – уеб страница, сървър и т.н. Данните са криптирани и не могат да бъдат видяни от трети страни. Има различни видове криптиране.

Защо да използвате VPN?
За да имате достъп до домашната ви мрежа, докато сте на екскурзия или командировка.
Може да ви настроим ваш собствен VPN сървър и така да имате достъп до вашата домашна или служебна мрежа когато сте на път или вкъщи. Това ще ви позволи да използвате локалните споделени ресурси. Когато се свържете с отдалечена мрежа, вие ставате част от нея.

Забележка: Трябва да оставите домашния, служения компютър или сървър включен, за да може да се осъществи връзката!