Искате ли Вашите имейли да не могат да бъдат прочетени от трети страни? Затова се използва криптирането на електронните съобщения. Подписвайте имейлите си с електронен подпис направо от имейл клиента. Това е възможно с всички програми от този тип, но аз ще използвам...

повече информация